Co zrobisz, jeśli zachorujesz naprawdę poważnie?

Bardzo ciężka choroba (np. nowotwory złośliwe, przeszczepy narządów, by-passy, operacje neurochirurgiczne) powoduje, że nie tylko osoba chora, ale także jej najbliższa rodzina może mieć poważne kłopoty związane przede wszystkim ze znalezieniem szybkiej, nowoczesnej i na najwyższym światowym poziomie pomocy medycznej. 

Znalezienie doświadczonego opertora medycznego lub znakomitego lekarza albo świetnego i specjalistycznego ośrodka medycznego wymaga bardzo szybkich i profesjonalnych działań i pociąga zangażowanie bardzo dużych środków finasowych.

             Czy 1 milion EURO na leczenie ma znaczenie?

Czy leczenie zagranicą bez kolejek jest ważne? 

Ubezpieczenie Best Doctors można nabyć indywidualnie lub grupowo. Kupując je grupowo, np. w swoim zakładzie pracy, składka może być znacznie niższa. Zapraszamy do rozmów i negocjacji z pomocą naszych specjalistów.
W niespełna 3 minuty poznaj najważniejsze informacje:


Poniżej kilka przykładowych klinik, z których korzysta organizacja Best Doctors :

USA:

 • University of Texas M.D. Anderson Cancer Center Houston, TX  nr 1 w onkologii
 • Johns Hopkins Hospital Baltimore, MD  nr 1 w neurologii i neurochirurgii
 • Cleveland Clinic Cleveland, OH  nr 1 w kardiologii i kardiochirurgii

EUROPA:

 • Hiszpania – CUN (Centro Universitario Navarra) – Pampeluna
 • Francja – Groupe Hospitalier Universitaire (CH) Est – Paryż
 • Holandia – Erasmus Medisch Centrum Universitait Medisch Centrum – Rotterdam
 • Niemcy – Asklepios Klinik Altona – Hamburg
 • Szwajcaria – HUG – Hopitaux Universitaire de Geneve – Genewa
 • Austria – Graz University Hospital – Graz
 • Wielka Brytania – The Royal Marsden SNH Trust / Institute of Cancer Research Royal Cancer Hospital – Sutton, Londyn
 • Portugalia – Centro Clinico Champalimaud – Lizbona

Powyższe przykłady zawierają tylko kilka z dostępnych klinik i szpitali, do których możesz trafić na leczenie.
Organizacja Best Doctors zaproponuje do wyboru 3 spośród najlepszych - zgodnie z przygotowaną Drugą Opinią Medyczną, a w związku z tym wybraną najskuteczniejszą i najlepszą metodą leczenia zdiagnozowanej choroby.

UWAGA
propozycja klinik może się różnić od przedstawionej w powyższym przykładzie, ponieważ dostępnych jest dużo więcej ośrodków.

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie i jak działa...
Kilka podstawowych informacji organizacyjnych o ubezpieczeniu...

1) Dla osób od 18 do 64 roku życia - po 65 roku życia indywidualna kontynuacja (patrz OWU)

2) Ubezpieczonym może być:

 • pracownik (osoba zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, mianowania, wyboru, powołania, umowy o pracę nakładczą, spółdzielczej umowy o pracę, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, osoba zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jeżeli osoba ta jest objęta ubezpieczeniem społecznym z tego tytułu, oraz osoba zatrudniona przez ubezpieczającego na podstawie umowy zawartej w wyniku powołania lub wyboru do organu reprezentującego osobę prawną, w tym kontraktu menedżerskiego; za pracownika uważa się również osobę fizyczną, która jest członkiem jednostki organizacyjnej będącej ubezpieczającym (o ile umowa ubezpieczenia wskazuje, że zawierana jest na rzecz tych członków) oraz osobę fizyczną będącą ubezpieczającym, która jest przedsiębiorcą, wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej (o ile umowa ubezpieczenia zawierana jest na rzecz pracowników tego przedsiębiorstwa).
 • współmałżonek lub konkubent (partner) pracownika, 
 • niezamężne dzieci pracownika do ukończenia przez nie 35 roku życia.

3) Minimalna grupa ubezpieczonych:
 • w zakładzie pracy gdzie jest grupowe ubezpieczenie Hestia RODZINA - min. 3 pracowników - składka negocjowana,
 • w zakładzie pracy gdzie nie ma ubezpieczenia Hestia RODZINAmin. 2 osoby - składka 69,60 złotych miesięcznie,
 • przy braku możliwości utworzenia grupy (np. brak zgody pracodawcy) składka 84,00 złote miesięcznie.

Aby otrzymać kalkulację składki dla grupy osób zainteresowanych ubezpieczeniem grupowym oraz Best Doctors
pobierz plik struktury pracowników w Twoim zakładzie i po wypełnieniu tabeli prześlij na adres:
agentariusz@wp.pl                   
Pytania kieruj pod numer: 600 148 603

4) Okres karencji - 90 dni.


Aby przystąpić do ubezpieczenia Best Doctors należy w dniu wypełniania deklaracji spełnić poniższe warunki zdrowotne:

 1. nie przebywać na zwolnieniu lekarskim,
 2. nie przebywać w szpitalu,
 3. nie przebywać w hospicjum, w domu pomocy społecznej, w sanatorium,
 4. nie być uznanym za osobę niezdolną do pracy lub służby orzeczeniem właściwego organu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym.