HESTIA RAZEM - Grupa Otwarta - prawie dla każdego ;-)

Otwarta Grupa dostępna jest dla osób, które w momencie przystępowania nie ukończyły jeszcze 66 roku życia.
Hestia oferuje ochronę już za 30 zł do 100 zł miesięcznie. Ubezpieczenie gwarantuje ochronę aż do 70 roku życia - z możliwością kontynuacji także po 70 roku życia.

Otwarta Grupa to idealne rozwiązanie, dla każdego kto szuka ochrony niezależnie od swojego zawodu i miejsca pracy. Grupę ubezpieczonych tworzą tysiące pełnoletnich osób mieszkających na terenie całej Polski. Aby skorzystać z ubezpieczenia wystarczy wypełnienie deklaracji przystąpienia i opłacenie pierwszej składki (płatność zawsze z góry) oraz spełnienie kilku podstawowych warunków zdrowotnych.

Ubezpieczyciel honoruje staż z posiadanego wcześniej ubezpieczenia - warunek płynnej rezygnacji z poprzedniego ubezpieczenia, ale tak aby nie było pomiędzy nimi luki w ochronie (np. stare ubezpieczenie trwa do końca bieżącego miesiąca, a nowe rozpocznie się od 1-go dnia następnego miesiąca). 

Proszę uważnie przeanalizować tabelę i wybrać wariant dostosowany do Twojej sytuacji rodzinnej.
Ostatnia kolumna (wąska), oznaczona literą K, to okresy karencji (podane w miesiącach) dla osób, które przystępując nie posiadają żadnego ubezpieczenia grupowego.

Do powyższych świadczeń można także dołączyć umowę MEDI PLAN i Medical Assistance. 

To przydatna choć nieobowiązkowa umowa z małą dodatkową składką. 

Może przystąpić osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i nie ukończyła 66 roku życia
 • na pytania zawarte w ankiecie medycznej (poniżej jej treść) udzieli odpowiedzi "TAK" (co oznacza dobry stan zdrowia opisany w oświadczeniach z ankiety oraz wykonywanie zawodu jakiego nie ma na liście zawodów niebezpiecznych w ankiecie).

Nie może przystąpić osoba, która:

 • nie spełni warunków, o których mowa obok (zdrowie i zawód).

Ankieta medyczna:

1. Oświadczam, że obecnie lub w ciągu ostatnich 10 lat nie chorowałem(am) na:

 • choroby serca lub układu krążenia (chorobę wieńcową, zawał serca, wadę serca, zaburzenia rytmu serca (arytmię), kardiomiopatię, miażdżycę lub tętniaka),
 • cukrzycę (z wyjątkiem podwyższonego poziomu glukozy we krwi w okresie ciąży)
 • raka, choroby krwi (w tym nowotwór złośliwy krwi: białaczkę, chłoniaka, szpiczaka mnogiego) lub inne choroby nowotworowe (w tym nowotwory ośrodkowego układu nerwowego)
 • udar mózgu, krwotok śródmózgowy, porażenie (paraliż), niewydolność nerek, marskość wątroby, stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona, chorobę Alzheimera, chorobę AIDS, zakażenie wirusem HIV

2. Oświadczam, że obecnie:

 • nie zamierzam zasięgać porady lekarskiej, nie oczekuję na wyniki lub wykonanie badań diagnostycznych lub nie zamierzam poddać się leczeniu, w tym leczeniu szpitalnemu z powodu chorób wymienionych powyżej
 • nie przebywam w szpitalu, hospicjum, domu pomocy społecznej, sanatorium lub na zwolnieniu lekarskim
 • nie jestem uznany(a) za niezdolnego(ą) do pracy lub służby orzeczeniem właściwego organu, według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym

3. Oświadczam, że w ciągu ostatniego roku nie byłem(am) hospitalizowany(a)
     i/lub nie przebywałem(am) na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 30 dni.

Nie dotyczy to: złamań, usunięcia wyrostka robaczkowego, usunięcia migdałków podniebiennych, ciąży (o ile w jej trakcie nie występowały schorzenia, które są leczone w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową).

4. Oświadczam, że nie wykonuję żadnego z poniższych zawodów:

artysta cyrkowy, czyściciel elewacji budowlanych/okien, dekarz, funkcjonariusz służb specjalnych, górnik, kaskader, kominiarz, konwojent wartości pieniężnych, marynarz morski, monter konstrukcji budowlanych/rusztowań, nurek, ochroniarz, operator dźwigu, operator maszyn i urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych, członek załogi statku powietrznego, pilot statku powietrznego, policjant, pracownik przy wydobyciu ropy naftowej lub gazu, ratownik górski, ratownik wodny, robotnik rozbiórki budowli, rybak morski, spadochroniarz, sportowiec zawodowy, strażak, żołnierz zawodowy.

Jeśli możesz odpowiedzieć TAK na powyższe oświadczenia,
to możesz skorzystać z ubezpieczenia.JAK ZAWRZEĆ UBEZPIECZENIE?

Do kiedy będzie trwała ochrona?

Ochrona ubezpieczeniowa trwać będzie do rocznicy polisy, w której Ubezpieczony osiągnie wiek 70 lat.

Kontynuacja indywidualna?

Po zakończeniu ochrony, Ubezpieczony może dalej kontynuować ubezpieczenie na warunkach indywidualnej kontynuacji.

Karencje?

 • 9 m-cy: urodzenia się dziecka, urodzenia martwego noworodka oraz wady wrodzonej dziecka,
 • 6 m-cy: zgonu współubezpieczonego, operacji chirurgicznej Ubezpieczonego,
 • 3 m-ce: poważnego zachorowania Ubezpieczonego, małżonka i dziecka, leczenia specjalistycznego Ubezpieczonego,
 • 2 m-ce: leczenia szpitalnego choroby Ubezpieczonego i leczenia szpitalnego dziecka.
 • BRAK karencji związanych ze zgonem Ubezpieczonego!

Uznanie karencji z innych ubezpieczeń?

Ergo Hestia zalicza karencje przy przejściu z innego ubezpieczenia w zakresie ryzyk i do wysokości sum ubezpieczenia jakie obejmowała poprzednia polisa.

Rozpoczęcie ochrony?

Ochrona ubezpieczeniowa może rozpocząć się w dowolnym roboczym dniu miesiąca wnioskowanym przez Ubezpieczonego, oczywiście nie wcześniej niż w kolejnym dniu po podpisaniu i złożeniu wniosku.

Płatność składki?

Składkę należy opłacać na indywidualne konto wskazane w certyfikacie ubezpieczenia. Składka opłacana jest miesięcznie (z góry), najpóźniej do pierwszego dnia okresu, za który jest należna.

Poważne zachorowania?

zawał serca, by-passy, udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie (pow. 20% powierzchni ciała), stwardnienie rozsiane, przeszczep zastawki serca, operacja aorty, śpiączka, utrata słuchu, utrata kończyn, łagodny guz mózgu, zapalenie wątroby (piorunujące wirusowe).
Uwaga:
szczegółowe definicje chorób należy czytać w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

1. Wybierz wariant dla siebie

Zastanów się nad swoją sytuacją rodzinną.
Pomyśl, który wariant z tabeli powyżej będzie dla Ciebie najlepszy dziś i w przyszłości.

W razie pytań zadzwoń do mnie:
600 148 603  Jarosław Kaczmarek 

2. Pobierz i wypełnij wniosek

Pobierz tutaj: WNIOSEK

UWAGA:  zawarcie ubezpieczenia wymaga udzielenia odpowiedzi TAK w ankiecie medycznej.

 3. Prześlij skan wniosku

Wypełniony i czytelnie podpisany wniosek
zeskanuj i prześlij do mnie mailem na adres:
j.kaczmarek@agentariusz.pl

Jeśli nie masz skanera, zrób wyraźne zdjęcia telefonem i prześlij sms-em do mnie:  
600 148 603 Jarosław KaczmarekWszystkie informacje na stronie mają charakter marketingowy i nie są ofertą w myśl przepisów prawa. Należy je czytać razem z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń.
Każda osoba fizyczna zgodnie z regułami prawa ma 30 dni na odstąpienie od zawartej umowy ubezpieczenia.