ŻYCIE

Świadczenia, jakie beneficjent lub osoba uposażona może otrzymać w przypadku zgonu Ubezpieczonego
wskutek choroby lub zdarzenia spowodowanego przez nieszczęśliwy wypadek,
w tym wypadek komunikacyjny lub w pracy.

Ochrona może obejmować następujące zdarzenia:

  1. zgon Ubezpieczonego,
  2. zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  3. zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
  4. zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy,
  5. zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
  6. zgon Ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu,
  7. osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego.