RODZINA:

Małżonek

Świadczenie, jakie otrzyma Ubezpieczony w przypadku wystąpienia trwałego inwalidztwa spowodowanego
nieszczęśliwym wypadkiem,
leczenia małżonka w szpitalu, wystąpienia poważnego zachorowania lub zgonu małżonka.

Ochrona może obejmować następujące zdarzenia:

 1. poważne zachorowanie małżonka,
 2. leczenie szpitalne małżonka,
 3. trwałe inwalidztwo małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 4. zgon małżonka,
 5. zgon małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 6. zgon małżonka w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

Dziecko

Świadczenie, jakie otrzyma Ubezpieczony w przypadku narodzin dziecka, dodatkowo odpowiednio więcej w przypadku ciąży mnogiej, a także w przypadku leczenia dziecka w szpitalu czy jego zgonu w chorobie lub wskutek nieszczęśliwym wypadku.

Ochrona może obejmować następujące zdarzenia:

 1. urodzenie się dziecka,
 2. urodzenie się dzieci wskutek ciąży mnogiej,
 3. urodzenie martwego noworodka,
 4. poważne zachorowanie dziecka,
 5. leczenie szpitalne dziecka,
 6. trwałe inwalidztwo dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 7. wada wrodzona dziecka,
 8. zgon dziecka,
 9. zgon dziecka w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
 10. zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Rodzice

Świadczenia, jakie otrzyma Ubezpieczony w przypadku zgonu rodziców i teściów.

Ochrona może obejmować następujące zdarzenia:

 1. zgon rodzica,
 2. zgon rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 3. zgon teścia,
 4. zgon teścia w następstwie nieszczęśliwego wypadku.Dodatkowo w przypadku zmiany pracodawcy, urlopu wychowawczego lub bezpłatnego ERGO Hestia zapewnia ochronę ubezpieczeniową
w ramach Indywidualnie Kontynuowanego Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin.