Ubezpieczenia grupowe
Hestia RODZINA

Hestia RODZINA

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Pracowników i Ich Rodzin "Hestia Rodzina" to nowoczesny produkt ochronny, który nie zawiera żadnych elementów kapitałowych czy inwestycyjnych. 

3 ubezpieczenia dodatkowe, bez których nie możesz się obejść:


"Hesta RODZINA"
zabezpiecza Ubezpieczonego, jego życie i zdrowie
oraz jego najbliższą rodzinę - małżonka, partnera oraz pełnoletnie dziecko. 
Przez 24 godziny na dobę na całym świecie. 

"Hestia Rodzina" chroni także współubezpieczonych:

  • rodziców, 
  • teściów,
  • i dzieci osób Ubezpieczonych.

Umówmy się na spotkanie na zoom:
Kliknij tutaj...

Zapamiętaj Hasło do pokoju: 140662

Zadzwoń, aby zaplanować termin spotkania:
Jarosław Kaczmarek: tel. 600 148 603


"Hestia Rodzina" to także:

  • sposób na budowanie pozytywnych relacji pracodawcy z pracownikiem,
  • możliwość zaliczenia składek ubezpieczeniowych w koszty uzyskania przychodu pracodawcy,
  • możliwość zwolnienia pracodawcy z odprawy pośmiertnej w sytuacji zgonu pracownika - w przypadku finansowania składki przez pracodawcę,
  • możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia przez pracownika.


Jarosław Kaczmarek
Agentariusz ubezpieczeniowy
tel. 600 148 603