RYZYKA NAUCZYCIELSKIE

Świadczenia oferowane tylko nauczycielom obejmują ryzyka związane z wykonywaniem ich zawodu, takie jak:
choroba krtani, utrata mowy, upośledzenia słuchu lub głuchota.


Ochrona może obejmować następujące zdarzenia:
  1. całkowita okresowa niezdolność do pracy nauczyciela,
  2. całkowita trwała niezdolność do pracy nauczyciela,
  3. wystąpienia u Ubezpieczonego utraty głosu lub głuchoty,
  4. uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy.

Ryzyka te można zakupić tylko jako umowę dodatkową do podstawowego zakresu ubezpieczenia grupowego Hestia RODZINA.

Pobierz plik z Ogólnymi Warunkami tego ryzyka:
OWU_ryzyka_nauczycielskie_Hestia_RODZINA.pdf