Dodatkowe Grupowe Ubezpieczenie  MEDI PLAN

MEDI PLAN to ubezpieczenie dodatkowe, które warto dodać do podstawowego zakresu ubezpieczenia.
Składka jest bardzo niska, a świadczenia bardzo użyteczne - realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapewnia zorganizowanie pomocy medycznej
w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, skutkującego:

 • pęknięciem lub złamaniem kości,
 • zwichnięciem lub skręceniem stawu,
 • urazem kręgosłupa,
 • urazem głowy (wstrząśnieniem mózgu, pęknięciem kości czaszki),
 • urazem narządów wewnętrznych,
 • urazem oka.

Usługi pomocy medycznej realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

Lp. Tabela świadczeń i limitów - wszystkie świadczenia z NNW             limity        
  Świadczenia informacyjno-organizacyjne 
 1Telefoniczna Informacja Madycznabez limitu ilości świadczeń
2 Infolinia szpitalna bez limitu ilości świadczeń
3 Stomatologiczny Program Rabatowy bez limitu ilości świadczeń
 
Pomoc Medyczna 
Maksymalna liczba świadczeń z tytułu Pomocy Medycznej 
do wykorzystania 
w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego:
 20 - w zakładzie pracy
15 - w otwartej grupie
 4Konsultacja chirurga  do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 5 Konsultacja okulisty do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 6 Konsultacja otolaryngologa do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 7 Konsultacja ortopedy do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 8 Konsultacja kardiologa do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 9 Konsultacja neurologa do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 10 Konsultacja pulmunologa do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 11 Konsultacja lekarza rehabilitacji do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 12 Konsultacja neurochirurga do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 13 Konsultacja psychologa do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 14 Zabiegi ambulatoryjne* do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 15 Badania laboratoryjne* do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 16 Badania radiologiczne* do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 17 Ultrasonografia* do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 18 Rehabilitacja*
 maksymalnie 20 zabiegów 
(stanowiących łącznie 1 świadczenie na Zdarzenie ubezpieczeniowe)
 19 Tomografia komputerowa* (nie dotyczy otwartej grupy - tylko w zakładzie pracy) maksymalnie 1 badanie na Zdarzenie ubezpieczeniowe
 20 Rezonans magnetyczny*  (nie dotyczy otwartej grupy - tylko w zakładzie pracy) maksymalnie 1 badanie na Zdarzenie ubezpieczeniowe

Pobierz plik: OWU Medi Plan

Centrum alarmowe: 

801 107 107 lub (058) 555 6 555
 opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

Wystarczy podać:

 • imię i nazwisko i numer PESEL Ubezpieczonego,
 • adres,
 • datę zajścia zdarzenia,
 • numer polisy


Natychmiast po zgłoszeniu zorganizujemy niezbędną pomoc.

Zapewnia zorganizowanie pomocy medycznej 
w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, skutkującego:

 • pęknięciem lub złamaniem kości,
 • zwichnięciem lub skręceniem stawu,
 • urazem kręgosłupa,
 • urazem głowy (wstrząśnieniem mózgu, pęknięciem kości czaszki),
 • urazem narządów wewnętrznych,
 • urazem oka.

Usługi pomocy medycznej realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.